Адрес в Интернет: http://www.chiptrade.ru/catalog/art_29_P7474.html

Каталог

ЛОГИКА 74-я серия ›› P7474

Наименование Описание Производитель Цена 1 Цена 2 Цена 3 Склад / мин. сумма Упаковка Доступное
количество
7474N PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  6   
74AHC74PW/T3 SOIC14;new; Philips по
запросу
по
запросу
0.08 Склад МОСКВА любая  0   
74F74 PDIP14;on board; MIXED по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  12   
74F74PC PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
74HC74 PDIP14;on board; MIXED по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  42   
74HC74 SOIC14;on board; Harris по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  2   
74HC74D SOIC14;new; Philips по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  0   
74HC74D SOIC14;on board; Philips по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  17   
74LS74 PDIP14;on board; MIXED по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  22   
74LS74AN PDIP14;pulled; Signetics по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  6   
74S74 PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  14   
74S74 PDIP14;on board; MIXED по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  5   
CD74HCT74E PDIP14;on board; RCA по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  14   
CD74HCT74E PDIP14;pulled; Harris по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  3   
DM7474AN PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  2   
DM74ALS74 PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  37   
DM74ALS74AN PDIP14;new; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  200   
DM74ALS74AN PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  14   
DM74LS74 PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  8   
DM74LS74AN PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  3   
GD74HCT74 PDIP14;new; GoldStar по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  775   
HD74LS74AP PDIP14;pulled; Hitachi по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  2   
M74LS74AP PDIP14;pulled; Mitsubishi по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
MB74LS74A PDIP14;pulled; Fujitsu по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  2   
MC74F74N PDIP14;on board; Motorola по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  12   
MC74HC74AN PDIP14;on board; Motorola по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  62   
MC74HCT74AN PDIP14;on board; Motorola по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  23   
MM74HC74AM SOIC14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  69   
N7474A PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
PC74HC74P PDIP14;on board; Philips по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  36   
PC74HC74T SOIC14;on board; Philips по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  10   
PC74HCT74P PDIP14;on board; Philips по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  70   
PCF7474/9N74 PDIP14;pulled; Philips по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  4   
PCF7474/9N74 PDIP14;pulled; PHILIPS по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
SN7474N PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  13   
SN74AC74D SOIC14;new; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  2500   
SN74AC74N PDIP;new; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  0   
SN74ALS74 PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  2   
SN74ALS74 PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  16   
SN74ALS74AN PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
SN74HC74DR SOIC14;new; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  0   
SN74HC74N PDIP14;new; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  0   
SN74HC74N PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  2   
SN74HCT74DR PBF SOIC14;new; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  0   
SN74LS74 PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  92   
SN74LS74AN PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  29   
SN74LS74AN PDIP14;pulled; Motorola по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  3   
SN74S74N PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  0