Адрес в Интернет: http://www.chiptrade.ru/catalog/art_29_P7402.html

Каталог

ЛОГИКА 74-я серия ›› P7402

Наименование Описание Производитель Цена 1 Цена 2 Цена 3 Склад / мин. сумма Упаковка Доступное
количество
74AC02 SOIC14;new;N/A 0.07 0.05 0.04 Склад МОСКВА любая  23   
74F02 PDIP14;on board; MIXED по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  3   
74HC02 PDIP14;on board; MIXED по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  9   
74HC02 SOIC14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  4   
74HC02AP PDIP14;new;9232 по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  186   
74HC02D SOIC14;new;0031 Philips Semicon 0.07 0.05 0.04 Склад МОСКВА любая  100   
74HC02D SOIC14;on board; PH по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  33   
74HCT02D SOIC14;on board; PH по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  9   
74LS02 PDIP14;on board; MIXED по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  26   
74LS02PC PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
74S02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
CD74HCT02E PDIP14;on board; RCA по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  4   
DM7402N PDIP14;pulled; 0.08 0.06 0.05 Склад МОСКВА любая  10   
DM74ALS02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  57   
DM74L02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
DM74LS02N PDIP14;tube;0042 по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  648   
DM74LS02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  14   
MC74HC02N PDIP14;pulled; Motorola по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
N7402A PDIP14;pulled; Signetics по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  8   
PC74HC02T SOIC14;on board; PH по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  13   
PCF7402/9N02 DIP14;pulled; PH по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
S7402N PDIP14;pulled; Signetics по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  5   
SN7402N DIP14;pulled; 0.11 0.1 0.09 Склад МОСКВА любая  5   
SN74ALS02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  83   
SN74HC02N PDIP14;tube;9136 0.11 0.1 0.09 Склад МОСКВА любая  1800   
SN74HC02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  13   
SN74HC02N PDIP14;pulled; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  1   
SN74HCT02DR SOIC14;new;0027 0.1 0.07 0.06 Склад МОСКВА любая  0   
SN74LS02 DIP14;pulled; 0.11 0.1 0.09 Склад МОСКВА любая  12   
SN74LS02N DIP14;pulled; Motorola 0.11 0.1 0.09 Склад МОСКВА любая  6   
SN74LS02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  27   
SN74S02N PDIP14;on board; по
запросу
по
запросу
по
запросу
Склад МОСКВА любая  3