www.chiptrade.ru   
  
-
()
/
English


:
:  ( ?)
›› ›› 

1 2 3 / .
0,033mF* 250V K73-5;; 0.01 0.01 0.01  710   
0,47mF* 400V K73-5;; 0.01 0.08 0.06  0   
220mF 6.3V 20% ;reel500;04+ VISHAY


 0   
293D107X9010D2TE3 100UF10V10%SIZE-D ;new;09+ VHY


 0   
47u 25v 20% ;new; AVX


 500   
TAJC107K010RNJ 100UF 10V SMD CASE C;new; AVX


 0   
TAJC107M006RNJ SMD;new;1221 AVX


 0   
TAJC227K006RNJ 220UF6.3V10%SIZE-C ;new;09+ AVX


 500   
TAJD477M006RNJ SMD;new;1221 AVX
0.3
 3100   
TCM0G226M8R SMD-22UFx4V-M ;;
0.09
 4000   
TEESVA1A106K8R 10uF 10V SMD;%10;


 0   
TEESVC0J107K12R 100UF6,3V10%SIZE-C ;new;09+ VHY


 0   
TEESVD1A107K12R 100mF 10V ;reel500;


 0   
TEESVD1A227K12R 220mF ;new;


 0   
;;


 0   


info@chiptrade.ru